Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Sesja egzaminacyjna

Sesja zimowa 2020/2021

 

Studium Pedagogiczne

Sesja poprawkowa: 21.02.2021, pliki można przesyłać do 23.59

mgr Berenika Zimończyk

Metodyka kształcenia plastycznego

 

I rok

Pedagogika – (zaliczenie na ocenę) 14 stycznia (I termin), 21 stycznia (II termin)
Wpisy w systemie Akademus 29 – 30 stycznia 2021

Psychologia – (zaliczenie na ocenę)  14 stycznia (I termin), 21 stycznia (II termin)
Metodyka – (zaliczenie na ocenę) 14 stycznia (I termin), 21 stycznia (II termin)

II rok

Pedagogika –  (egzamin) 15 stycznia (I termin), 22 stycznia (II termin)
Metodyka –      (zaliczenie na ocenę)  15 stycznia (I termin), 22 stycznia (II termin)
Emisja głosu – (zaliczenie na ocenę) 15 stycznia (I termin), 22 stycznia (II termin)