Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Sesja egzaminacyjna

Sesja letnia 2020/2021

mgr Katarzyna Matusiak

Psychologia   20 maja 2021 – I termin i 27 maja 2021 – II termin,
egzamin odbędzie się online, w godzina zajęć, o 17.45 prześlę mailem  studentom formularz z pytaniami, piszą przy włączonych kamerach do godz. 20.00

dr Ewa Muszyńska

Pedagogika: I rok   27.05 g.16 – 17.30 ( I termin), 3.06 g. 16 – 17.30 (II termin)

 

mgr Anna Zielińska

Praca pisemna wysłana na adres anna.zielinska@asp.waw.pl do 10 czerwca

mgr Berenika Zimończyk

2 semestr (1 rok) – 27.05. oddanie segregatorów i prac pisemnych. Wpisy: 10.06 i 17.06.

4 semestr (2 rok) – 28.05. oddanie segregatorów i prezentacji ze scenariuszami. Wpisy: 11.06. i 17.06.