Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Sesja egzaminacyjna

I rok Studium Pedagogicznego

Pedagogika  dr Ewa Muszyńska

23 stycznia (czwartek) g. 14.00 – 15.30 ostatnie zajęcia – zaliczenie na ocenę

Data wpisów: 30 stycznia  g.12.00 – 14.00 sala 24  i II termin zaliczenia

 

Metodyka kształcenia plastycznego  mgr Berenika Zimończyk

24 stycznia (czwartek) g. 17.30 – 19.00 ostatnie zajęcia – zaliczenie na ocenę

Data wpisów: 30 stycznia  g.12.00 – 14.00  sala 24 i  II termin zaliczenia

 

Psychologia  mgr Katarzyna Matusiak s.4

16 stycznia (czwartek) g. 15.45 – 17.15 – zaliczenie pisemne

Data wpisów: 23 stycznia   g. 15.45 – 17.15  i  II termin zaliczenia

 

II rok Studium Pedagogicznego

Pedagogika dr Ewa Muszyńska

24 stycznia (piątek) g. 14.00 – 15.30 (ostatnie zajęcia – egzamin pisemny)

Data wpisów: 31 stycznia g.14 – 15.30 sala  33 i II termin zaliczenia

 

Metodyka kształcenia plastycznego mgr Berenika Zimończyk

24 stycznia (piątek) g. 15.45 – 17.15 (ostatnie zajęcia w semestrze – zaliczenie na ocenę)

Data wpisów: 31 lutego 2019  g.14.00 – 15.30  sala 33 i II termin zaliczenia

 

Emisja głosu mgr Magdalena Sławińska

17 i 24 stycznia (piątek) g. 17.30 – 19.00 sala 24

 

Seminarium dyplomowe dr Ewa Muszyńska

17 stycznia (piątek) baśnie – praca zaliczeniowa g. 11.30 – 13.00  sala 1.13

Data wpisów 24 stycznia g.11.30 – 13.00 (ostatnie zajęcia w semestrze)