Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Rekrutacja Studium Pedagogiczne dzienne – nabór 2020/2021

Studium Pedagogiczne dla studentów ASP w Warszawie

Słuchaczami mogą być osoby, które ukończyły I rok studiów

 

Studium Pedagogiczne dla studentów trwa 4 semestry

Opłata za semestr: 300 zł

Minimalna liczba osób przyjętych (w rekrutacji otwartej) będąca warunkiem uruchomienia studium: 10

 

 Rejestracja przez formularz internetowy  IRK w dniach 2 października 2020 r. godz. 9.00 do 9 października 2020 godz. 23.59

https://akademus.asp.waw.pl/kandydat/rekrutacja/rejestracja/

https://rekrutacja.asp.waw.pl/rekrutacja-online/

 

 

  1. Przyjmowanie teczek z dokumentami – od 13 października 2020 do 14 października 2020r.  w godz. 10.00-15.00

 

Teczkę z dokumentami należy złożyć:

 

w dziekanacie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną, p 1.04

(ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39,  wtorek-piątek 10.00-15.00),

 

 

Teczka musi zawierać:

  1. Podanie – wzór dostępny na stronie internetowej

podanie studium dzienne

Podanie musi zawierać pisemną zgodę Dziekana macierzystego wydziału na podjęcie zajęć w Studium Pedagogicznym.

  1. Kwestionariusz osobowy z przyklejonym zdjęciem (wydruk formularza z systemu IRK)
  2. oryginał dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców oryginał paszportu do wglądu pracownika Dziekanatu (dodatkowo karty pobytowa, Karty Polaka do wglądu pracownika Dziekanatu )),
  3. 1 zdjęcie o wymiarze 35 x 45 mm,

 

UWAGA! Przyjmowane będą tylko teczki z kompletem wyżej wymienionych dokumentów oraz z zakończoną rejestracją w systemie IRK

 

Wpłaty za Studium Pedagogiczne dla studentów ASP należy dokonywać na konto nr:

83 1240 6247 1111 0000 4974 1652
Akademia Sztuk Pięknych
Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
z dopiskiem: „opłata za semestr … Studium Pedagogiczne (imię i nazwisko)”