Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Rekrutacja Studium Pedagogiczne dzienne – nabór 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym i letnim nie planowany jest nabór na Studium Pedagogiczne.