Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Praktyki

W ramach  Studium Pedagogicznego słuchacze zobowiązani są do odbycia 150 godzin praktyk pedagogicznych.  Ze względu na dużą liczbę godzin zajęć praktycznych zajęcia te podzielono na dwa etapy po 75 godzin każdy. Pierwszy etap jest realizowany w szkołach podstawowych i gimnazjach. Drugi  etap praktyk jest realizowany w różnego typu placówkach prowadzących zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Obydwa etapy praktyk muszą być zrealizowane przez studentów w  trakcie czterech semestrów zajęć w Studium Pedagogicznym.

Regulamin praktyki pedagogicznej (.doc)

 

Skierowanie na praktyki:

dane  (adres szkoły, imię i nazwisko dyrektora) wysyłamy na email studium.pedagogiczne@asp.waw.pl