Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Opłaty

Studium Pedagogiczne

Studia dzienne (dla studentów ASP)  - 300 zł za semestr (4 semestry)

 

Nr konta do wpłat:

83 1240 6247 1111 0000 4974 1652 tytułem: Studium Pedagogiczne, imię i nazwisko, semestr....