Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Kadra

dr Ewa Muszyńska — Pedagogika

mgr Anna Zielińska— Sztuka w terapii

mgr Maria Płotczyk — Psychologia

mgr Magdalena Sławińska — Emisja głosu

mgr Berenika Zimończyk — Metodyka kształcenia plastycznego

 

 

Wykładowcy Studium uczestniczą w wielu ważnych sympozjach i wydarzeniach artystycznych, prowadzą spotkania z nauczycielami, organizują warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Są wśród nich nauczycielei wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem, współautorzy podręczników do Plastyki i autorzy pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli.
Zajęcia w Studium Pedagogicznym są realizowane według autorskich programów i stwarzają możliwość indywidualizacji treści kształcenia.

 

dr Ewa E. Muszyńska, pedagog, dr nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie kieruje Studium Pedagogicznym i prowadzi na studiach dziennych
i podyplomowych zajęcia dydaktyczne z pedagogiki oraz seminaria dyplomowe. Zajmuje się problematyką związaną z: procesem kształcenia i wychowania, rozwojem emocjonalnym, procesem komunikowania się, relacjami interpersonalnymi oraz  funkcjonowaniem środowisk wychowawczych i edukacyjnych. Ponadto od lat zajmuje się również problematyką związaną z wpływem doświadczeń okresu dzieciństwa na jakość funkcjonowania w późniejszych okresach życia człowieka. Na studiach dziennych prowadzi seminaria dyplomowe poświęcone bajkom i baśniom i ich oddziaływaniu na różne etapy życia i procesy rozwojowe człowieka. Na studiach podyplomowych prowadzi zajęcia dydaktyczne i seminaria dla nauczycieli dotyczące współczesnych problemów edukacyjnych.

 

 

mgr Berenika Zimończyk - artystka, architekt wnętrz ze specjalizacją - wystawiennictwo, absolwentka ASP w Warszawie (1995) i Studium Pedagogicznego ASP (2006). Laureatka (wraz z Barbarą Kowalewską) 2 nagrody za projekt polskiego pawilonu wystawowego na Światowe Targi Expo 2005 w Aichi w Japonii, autorka czterech wystaw malarstwa (w latach 2000-2006) w ramach działalności artystycznej i kulturalnej w rodzinnym Otwocku i okolicach. Od 18 lat nauczyciel plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum, od 2009 roku prowadzi zajęcia z metodyki kształcenia plastycznego w Studium Pedagogicznym warszawskiej ASP.

 

 

mgr Katarzyna Matusiak, absolwentka Wydziału Psychologii UW, Podyplomowych Studiów Nauk o Rodzinie UKSW oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka i Rodziny APS, od 2004 r. pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5 w Warszawie z dziećmi, ich rodzicami i nauczycielami, od 2016 r. pełni funkcję dyrektora Poradni, prowadzi zajęcia z psychologii w Studium Pedagogicznym ASP od 2017 r.